50x35 cm tuval üzerine yağlıboya
"Dali's portrait "