Bağımlılık, bir nesne ya da varlığa engellenemez bir istek duymayı ifade etmektedir. Sosyal çevre, çevrenin özellikleri, bireysel özellikler, dışlanma gibi birçok faktör bağımlılığı tetiklemektedir. Bağımlılığın birçok türü vardır ve filmde madde bağımlılığı üzerinde durulmaktadır. Madde bağımlılığı, maddenin zararlı şekilde ve kötüye kullanılmasıdır. 


Sokak müzisyenliği yapan yiyecek yemek bulmakta zorlanan James isimli adama kimse yardım etmemektedir. Herkes onu dışlamakta ve aşağılamaktadır. Bir gün uyuşturucudan hastaneye kaldırılır. Adamın hiçbir sosyal destek sistemi yoktur. Bağımlılık yaşanılan toplum yapısı ve ötekileştirme dinamikleriyle de ilişkilidir. Adam uyuşturucu kullandığı için hem ailesi hem toplum tarafından dışlanmaktadır. Kendi kendine yetememekte, yemek dahi bulamamaktadır. Aslına bakılırsa uyuşturucudan dolayı dışlanması onu tekrar uyuşturucu kullanımına itmekte ve dolayısıyla durum kısır döngüye girmektedir. Hiçbir sosyal destek sisteminin olmaması onu yalnızlığa itmekte ve psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu ötekileştirmeye bağlı olarak birey tekrar uyuşturucuya sarılmaktadır. Ayrıca babası da onunla görüşmemekte bu da aynı şekilde bireyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bağımlılıklarda sosyal destek sistemi büyük önem arz eder. Bireyin kendi güçleriyle ayağa kalkması ve bu güçlü yanlarının ona destek olması, onun uyuşturucuya olan ihtiyaç ve arzusunu kıracaktır. Kişisel özelliklere baktığımızda bireyin içine kapanık bir yaşam sürdüğü görülmektedir, sessizliğe bürünmüştür. Risk faktörlerine bakıldığında sokak müzisyenliğinin yeterli parayı kazandıramaması ve açlık karşımıza çıkmaktadır. Yaşanılan bölgenin özelliklerine ve toplum yapısına baktığımızda insanların sürekli bir önyargıya sahip olduğu ve adamı dışladıkları görülmektedir. James’in kendi ekmek parasını kazanmasına dahi saygı duyulmamaktadır. Toplum tarafından dışlanmak da gene bağımlılığı destekler bir unsur olarak karşımıza çıkar. Genel olarak aileden topluma kadar bireyin dışlanma ve ötekileştirmeye maruz kaldığı dolayısıyla zorluklarla baş etme yöntemi olarak uyuşturucuya sarıldığı görülmektedir. Aslında bu bir mücadele şekli değil bir kaçış, bir rahatlama seçimi olarak değerlendirilebilir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda bireyin sosyal destek sistemine sahip olmadığı görülmektedir.

Doktor kadın James’e ev bulur ve onu tedaviye sokar. Şans eseri evine bir kedi girer. Yemek alacak durumda bile olmamasına rağmen onu alır ve iyileştirmeye çalışır. Tekrar özgürlüğüne bıraktığında kedi onu bırakmaz. Sitede yaşayan hayvansever bir kadınla karşılaşır ve kadın ona veteriner önerir. Veterinere gittiğinde kendi randevusunu kaçırır. Kedi adamı takip etmekte ve onunla her yere gitmektedir. Birlikte insanların ilgisini çekerler, onlarca kişi sokakta adamın şarkılarını dinlemeye başlar. Bu arada arkadaşı aşırı dozdan ölür. Adamı, babası kabul etmez. Çünkü babasının karısı onla görüşmesine izin vermemektedir. James önce sokakta çalma yasağı alır. Dergi satıcılığına başlar, artık herkesin ilgisini çekmektedirler. İnsanlar Bob’la fotoğraf çekinirler. Artık sosyal medyada fenomen haline gelmişlerdir. Herkes kediyle adamın dostluğunu konuşmaktadır. Bob sayesinde adam saygı görür, insanlar ona ‘bayım’ diye hitap eder. Onu uyuşturucuya iten dışlanma ve ötekileştirme faktörü ortadan kalkmıştır. Her bireyin toplum içinde saygı görme ve bir statüye sahip olma ihtiyacı vardır. Adamın değer görmesi onu hayata bağlamakta ve bu durum uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede ona bir motivasyon kaynağı olmuştur. Ayrıca kedisi ona bir destek sistemi oluşturmuştur. Artık kendini yalnız hissetmemektedir ve bir dayanağı vardır. James sonunda uyuşturucuyu bırakır. Çok zorlu bir süreç geçirir. Bu noktada Bob ona hep destek olmuştur. Sonunda adam Bob’la hikayesinin anlatıldığı bir kitap çıkarma teklifi alır. Kitabı tutulur ve imza gününde güzel bir konuşma yapar. Onun hikayesi bir başarı hikayesi olmuştur. Babasıyla da barışır. Kız arkadaşıyla da arası iyidir. Sokak müzisyenliği ve dergi satıcılığını bırakır. Kendine yeni bir ev alır. Toplumu evsizler ve hayvanlar hakkında bilinçlendirmek adına çalışmalar yapmaktadırlar. Bu gerçek hayat hikayesiyle onlar insanlara umut ve ilham kaynağı olurlar. İnsanlara en dipteki noktada bile ışığın bulunabileceğini ve aydınlığa çıkılabileceğini göstermişlerdir.


Genel olarak baktığımızda bağımlılık konusunda sosyal destek sisteminin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Yapayalnız, açlık ve sefalet içinde yaşayan adamın iyileşmek adına hiçbir umudu yoktur çünkü onu teşvik edecek bir motivasyon kaynağı yoktur. Fakat Bob ona umut olmuştur, iyi gelmiştir. Artık adamın bağımlılıktan kurtulmak için bir nedeni vardır. Ayrıca kız arkadaşı da ona destek olur ve motivasyon kaynağı olarak karşımıza çıkar. Adam, Bob sayesinde saygı ve ilgi görmüştür, bu yolla takdir edilme ihtiyacını da karşılamıştır. Adam doktorundan da destek almaktadır. Son olarak babasıyla barışması onun psikolojisini olumlu yönde etkilemiştir. İnsanlara umut olmak ve bir şeylerin değişmesi adam için değişimin başlangıcı olmuştur. Bu noktada psikolojik iyilik halinin bağımlılıktan kurtulmada ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Sonuç olarak hem bir kediyle insanın arasında ne denli sıcak, şefkatli ve iyileştiren bir bağın kurulabileceğini gösteren dostluk örneği sergilemişler hem de bağımlılıkla mücadelede ilham kaynağı olmuşlardır.


Bağımlılıkla mücadelede bu film baz alınarak bireylerin destek sistemlerinin güçlendirilmesi yoluyla uyuşturucuya ihtiyaçlarının ortadan kaldırılması ve motivasyon kaynaklarının ortaya çıkarılması sağlanabilir. Sosyal hizmet bağlamında da güçlendirme yaklaşımı doğrultusunda bireylerin güçlü yanlarının ortaya konması ve bu doğrultuda kendi kendine yeter hale gelmesi durumu karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bağımlılıkla mücadele noktasında bireylerin sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve politikaların bu bağlamda yürütülmesi gerekmektedir.