Kırlangıç Çığlığı romanı Körebe adlı pedofili suçlularını öldüren seri katili yakalamaya çalışan Nevzat Başkomser’in hikayesidir. Kitabın ikinci ana hikayesi suriyeli mülteciler ve organ mafyacılığıdır. Bu iki ana hikaye arasında romanın sonunda bağlantı kurulur. 


Kitabın iki baskısında farklı kapaklar kullanılmıştır. Bu iki kapakta heyecanın simgesi olan kırmızı renk kullanılmıştır. YKY baskısında salıncakta sallanan kız çocuğuyla masumiyet, Everest Yayınlarının baskısında kuş figürünün içinden bakan kız çocuğuyla tedirginlik sembolize edilmiştir. Kapakta çocuk figürünün kullanılması pedofilinin, kuş figürü ise Suriyeli göçmenlerin sembolüdür. İki kapakta da yazar ve kitap adı büyük puntolarla yazılmıştır. Kitabın sloganı olan vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem, iki baskıda da yer alır. YKY baskısında Bir Başkomser Nevzat Kitabı ve Everest baskısında baskı adedinin yazması kitabın popülerlik özelliklerindendir.


Kitap öncelikle türü nedeniyle popülerdir. Polisiye türü eylemlerin çok olduğu, merak unsurunun canlı tutulduğu bir türdür. Bu özellikleriyle popüler olmaya yatkındır. İkinci olarak roman genel olarak diyalog ve eylemlerden oluştuğu için kolay algılanır. Diyalog ve eylemlerden oluştuğu için kullanılan dil konuşma diline yakındır. Okuyucunun dikkatini çekecek güncel konulardan söz edilir. Suriyeli mülteciler konusu güncel, pedofili ve organ mafyacılığı ise daima konuşulan konulardır. Okuyucu gerek olaylar gerek şahıslar sebebiyle roman dünyasının içine girerek yaşadığı dünyadan uzaklaşır. Merhamet, acıma, cesaret gibi duygular okuyucunun duygularına hitap etmek amacıyla kullanılır. Zaman dinamik bir unsur olarak kullanılır. Dış dünyayla bağlantı kurulması amacıyla 2012, 2017 gibi belirli zamanlar verilmiştir. Ve son olarak Ahmet Ümit’in polisiye türünde başarısını kanıtlamış, adını duyurmuş bir yazar olması Kırlangıç Çığlığı romanını popüler kılar. 


Bütün bunların yanı sıra hem polisiye türünü hem bu romanı diğer popüler roman türlerinden ayrı kılan özellikler vardır. İlk olarak genel olarak polisiye türlerinde görüldüğü gibi kurgu ince ve ustalıkla oluşturulmuştur. Okuyucuya bulmaca çözüyormuş hissi verilir. Kişilerin psikolojik derinliği detaylı anlatılmıştır. Kişi ve mekân tasvirleri detaylıdır. 


Kırlangıç Çığlığı romanı kapak tasarımlarıyla ve saydığımız özellikleriyle popüler bir romandır. Ancak son paragrafta sayılan özellikleri ve özellikle kurgusuyla kaliteli bir romandır.