“Ama elbette ki yalnız bir ağaç, birkaç tane ağaçtan daha ağaçtır.“