"Gün güneşe, gece aya kavuştu.

Yine bize düştü ayrılık Asya."Asya, bozkıra misilleme bir genç kız.

Gözleri ince, can-ı yağmaya talip bir kız.

Eski asırda Gılgan obasına misafir bir kız.

Asya, güneşi saçlarında söndürmüş bir genç kız.


Asya hastaydı, obaya bir çeri geldi.

Kırk savaşta bin eri yenmiş biriydi.

Çeri gerdi göğsünü, yardı yeri.

Asya'ya çamurdan bir merhem verdi.


Asya, aldı merhemi, sürdü perçemine.

Perçemi uzadı, benzedi at yelesine.

Savurdu saçlarını, konuştu meşrebince.

Çeri gülümsedi göğün fecri yere inince.


Asya, yıldızları başından aşağı dökmüş bir genç kız.

Boynuna çerinin ömrünü gerdanlık yapmış bir kız.

Eski asırda Gılgan Obası'nda gelin bir kız.

Asya, sümbüle yatkın, sevdalık bir genç kız.