yalnızlığı yalnızca bir dönem için hissediyorsun. oysa ben

kendimi bilmeden önce de onunla arkadaştım. bu; bir histen öte artık kemâle ermiş, kol kola gezdiğim bir varlık.