Çıkmazdayım... Görmüyorum, gördüklerimi de görmek istediğim şekilde görüyorum. Bataklık gibi bu duygular içine hapsetmiş ve çırpındıkça batıyorsun duyguya. O halde, binbir ses geliyor kulağına, her birini ayırt etmek güç. Bir sese tutunmak istiyorsun ama o ses uğultuya dönüyor. İnsan, sesler arasından çekip almak istiyor kendini ama olmuyor. Sonunda çevresine gürültü veren insana dönüşüyorsun. İnsan gürültüden kaçmak isterken kendi gürültü olursa, istediği ses uğultu olursa nasıl kurtulur bataklıktan?