İşimiz kolay, dişimiz keser serde,

Sorsan taşı toprağı altından bi'çare,

Kalmış analar, çökmüş babalar.

Genci genç iken kahra boyamışlar.

Desem kul bile unutmuştur devayı.