Sessiz değil

Bağırarak değil

Görünmeden hiç değil

Görünür de değil

Ağır ağır

Doğumdan ölüme

Zamana satılmış

Gözlerce hakir

Ağlamayı

Bilir misiniz?