Yaşamasaydık onca güzel şeyi 

sahillere koşmasaydık 

güz mevsiminde mehtapta oturmasaydık

mesela okumasaydık Ömür Hanım’ı

dokunabilir miydik yüreğimizin katmanlarındaki sen ile bene?

karışabilir miydik düşlerce düşüncelerle?

mesele vakit geçirmenin ötesinde

asıl olan yürek de

aklımızın alamadığı sevginin bedeli

ne ağır, ne ağır 

kaideleri yıkıp uzaklara savrulamadık

var olamadık bir çatının altında

bahtım da yazgım da sen diye nitelenemedi

şiirler, yazılar, sözler ve hatırı sayılır niceleri

vadettiğimiz onca düşler

bir gece katledildi aklımızda

ne zor şey özenle uzak durmak

gülüşlerimiz şimdi iki ayrı yabancı

sevmeler, özlemeler yasaklandı

öpüşmeler, sarılmalar mahşere saklı

sen ve ben meselesi şiirlere kaldı