Sen yaşamaya mazur ölmeye hazır beden yığını,

söyle kalbindeki cümle yılgınlığı,

sitem et bugüne ama dönme dünüme,

gül geç dertlerin ettiğine,

yaşamaya hazır ol

ağlamaya mazur,

Sitemlerini düğüm et

heveslerinle düğün,

bu şiiri rehber et,

güldüğünde düşün ağladığında düşün,

unutma kurduğun düşün nicesi var bu kâinatta,

kanat yaralarını kabuk bağlatma

her gün kendini ağlatma.

dön karış insanlığa

koş, yaralan, savaş ve barış yarınlarınla

dönme dünüme

sitem etme bu günüme

sen yaşamaya mazur ölmeye hazır yılgın beden

söyle dilindeki peltek şiirini