Bir yanım gündelik şeyler evdir, ekmektir.
Bir yanım olmadık türküler söyler, yoldur, özlemdir.
Ve yolun sonuna geldik.