Ritim duygusu gelişmemiş şehre giriş yasaktı.


Siyah pardösüsünün içindeki sahipsiz mezar,


Her parmağının ucunda ıslak dili,


Sarkmış aşağı bakan gözlerinden korkulur.


Dar kotunun kavradığı vücudunun kimsesi,


Kimsenin kimseye özel kimyası yok.


Ritim duygusu gelişmemiş şehre giriş yasaktı,


Girdiği gece, geceyle birlikte tutuklanacaktı.


Nezarethanede artık birbirlerine ölüm anlatırlar


Karşılıklı durup


Peri alışverişi yapan iki çocuk


Birinin krallığında istanbul sokakları, ötekinin ise


Siyah pardösüye sarılmış sahipsiz bir mezar. 


Biri ölse çınar olur, öteki ölse


Çınarın dibinde bir testi soğuk su 


Gibi durur karşılıklı iki çocuk.


İkisinin de bu gezegen adına sesi yok,


Ritim duygusu gelişmemiş şehre ve ölüme


Giriş vizesi yok.