Pes etmenin eşiğinde yaşamamalı bir ömrü

Ya da mağlup bir şekilde kendine

Kendini bulduğu an kaybetmemeli insan her şeyi

En çok da kendini

Dönüşü yok gibi sanki

Riski çok, rengi alacalı

Nefesi dar

Adımları aksak

Ömür dediklerinin

Bitiklerin devri gelmeli artık

Kendi gibilerle bile uyumsuz olanların devri

Soyu tükenmek bilmeyenlerin

Her bir çağda var olan

Hayata gerçek anlamı olan anlamsızlığı katanların

Yaşadım saymak için kendilerini

Yoksa yok olmayı dileyeceklerdi

Hatta belki hevesle bekleyeceklerdi