Ne hallere düştük

Bilir misin Tanrım?

Güvensizliğin üstüne güven ördük,

Yıkıldı aldı götürdü rüzgar.

İnandıramadık insanlara kendimizi

Yaranamadık bu fani dünyaya.