Eşiğinde yoğrulsam

Fermanında kavrulsam

Her busede seni bulsam

Bu bendeki ıslah tutmadıktan sonraGönlüne baş versem

Şehrini yere sersem

Aşk odunda yanı versem ne fayda

İçimdeki kuyuya düştükten sonra


Şimdi sana bakan tüm gözler âma

Utan diyor nefsim ne âla

Bütün varımı terk etsem ne fayda

Bu bendeki iflah olmadıktan sonra