bu kadar kırılmışken aynada nasıl bir bütün halinde görünebiliyorum?