Söyle bana bülbülüm

Niçin çırptın kanatlarını göğe

Yapraklarımdan mı korktun

Ayazda sararıp düştü diye

Esen yelden mi kaçtın

Siper olurdum sana

Dallarım mı kabardı ayaklarına

Kabuk atardım senin için

Acele ettin bülbülüm

Ne kaldı ki şurada bahara

Açardım yeniden çiçeklerimi

Öterdin şarkılarını köklerime

Dansımla eşlik ederdim sana

Ama göreceksin bülbülüm

Dinlemez her ağaç benim gibi

Konduğun yerden kırarlar dallarını

Çalıların tutmaz kabuklarına

Bense kururum bülbülüm

Yağmurlar yetişmez yaşlarıma

Gövdeme saplarlar baltaları

Hâr olurum dinmeyen yangınlara…