Büyü ve sihir, mistik yöntemlerle kişinin hayatını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilme sanatıdır.


Sihirli sözcükler türetip, bedenlere veya nesnelere çeşitli semboller çizilir.

Bununla birlikte organik maddelerden karışımlar elde ederek, kişiyi sembolize eden oyuncak veya kukla kullanılıp yapılır. Kimisini cezalandırmak, kimisini ise şereflendirmek amacıyla yapılır.


Büyücülük yeteneğiyle ünlü kişilere "sihirbaz" sözcüğüyle hitap edilir.


Ak büyü: Kişiyi mutlu edebilmek adına yapılan ruhsal şifa ve mucizedir.

Kara büyü: Kişiyi lanetlemek ve karanlığa sürüklemek adına ve maddi manevi anlamda çıkar elde ederek kişiyi yoksun bırakmaktır.


Kişinin DNA'sının üzerinde bulunduğu nesne aracılığı ile yapılan büyüye

"araçlı büyü", kişiyi temsil eden bir obje kullanılarak yapılan büyüye ise "kopyalı büyü" adı verilir.


Ancak kara büyü riskine giren kişilerde ceza niteliğinde durumlarla karşılaşma (adeta sıktığı kurşunun gökten ona isabet edip, kendisinin başına düşmesi) olasılığı vardır. Bu nedenle çok tehlikeli bir sanattır.


Her büyücülükle meşhur kişi cadı olmasa da, cadıların da usta büyücülük özelliği ve yeteneği vardır. Kâhinlik, kâinatın ve toplumun bir parçasıdır. Her parça ötekini destekleyerek bir mantık sistemi oluşturur. "Kara kraliçe" olarak tanımladıkları liderleri de vardır üstelik.


Cadılık, mistik uzmanlığa sahip metafizik gibi bilimlerde bilge ve yetenekli olan kişilerden ibarettir. Cadılığı Şaman dininin daha sistematik şekli olarak tanımlayabiliriz. Bununla beraber fincan, kart, su gibi araçlar kullanılarak kişilerin enerjisini çekip bilinçaltını okuyarak, geleceğe dair rehberlik sunarlar.