Karanlık ve boşluk vardı. Çizgi üzerinde dairesel şekli temsil ediyorlardı. Karanlık çubuk kadar siyah, hacmi boşluktan daha ağırdı. Boşluk ise çubukta karanlık kadar yer kaplıyordu. Çizgi üzerindeki dengeyi çubuk oluşturuyordu. Çubuk karanlık dairesi ile hem şekilleri kontrol ediyor, hem de çizgilere yön veriyordu. Onların varmak istedikleri yer ise çubuğun karanlık dairesinden başka bir yer değildi. Fakat daireler çizgilere engel oluyor, özellikle karanlığın ağır basması sayesinde onların hedefini adeta kısıtlıyordu. İşte bu daireler çubuğun dengesi sayesinde çizgilerin çubuğu saramamalarına neden oluyordu.