Gökyüzünde unutulmuş notaları

Çalsın bir yağmur

Bir dinle gönül bir dinle

Bulutların akından

Makamı silüetinde çalsın bir yağmur

Portede elin kolun sol anahtarın kitli

Gönül bir dinle

Baş edemezsen başındaki efkarı

Es ver gitsin

Şerefe...