III.

Gözlerinde silinen dünya, bilinendi

bir vakit

İzini savuran mazinin, gülüşünden önce

Görünen çizginde, dününden, durduğundan

kalan akit

Devinimi bozan, gürültünü alıp tenden

senden çoğalan o ahit

Dilinde kalandı, külünü sorandı, tenhaya gebeydi

Ellerindi, ayaklarındı, adındı sakit


IV.

Aslı dün ya, tenhalık ya, şimdinde dünya

sona alçalınca

Senin değil yürüyüşün, sil adımlarından o hayatı

Peşinden yükseliyor, ilerleyen gölgedir,

insan yeltenendir diyor şarkı

Sefaletin, cehaletin, adın bayrağında

ruhunu biliyorsun, körelmeye, gidiyorsun ama

biliyorsun, adın tam neyiyle temsil ediyor Şark'ı