Toparlanmak lazım evvela

gazabını ehlileştirmek, azabını dindirmek

aklınla fikrinle hür, dosdoğru yol izlemek

adımların benliğinin

konuştukların ise ihsanının pusulası olsun 

istikbaldeki bu yolda,

kimisi elden üstün tutulur

bazısına en alt sınıf hak tanınır

sakın ha insan olmaktan şaşma

merhametin ve vicdanın kılavuzun

sorgula aklındakini zikrindekini

medet umma insan evladından

çizdiğin yol senin kaderin

bir kadın rahminden dünyaya

ömrünün miladı bitince toprağa 

yüzünü dönme doğruluktan

itildiğin çamurdan tertemiz çıkmasını bil

düşünceler önünü kesmesin

ağzı olan konuşuyor demiş atalarımız 

bırak konuşsun her ağız hunharca

aklı olanının zikri ol her zaman