Uzun zaman olmuş yazmamış

Şiirlerim birbirinden farklı, alakasız

Sözsüz şekilsiz şemasız emalsız

Birbirini destekleyen bir çift kelime yok

Satırların birbirleri ile alakası dahi yok

Artık içimde ne yaşıyorsam

Oradan oraya atlıyorum             

Acıları katlıyorum

Ben sıkıldığım için mi uyuşmuşum

Uyuştuğum için mi sıkılmışım