gidişinden sonra her şey ters gitti

ya da seninleyken de belki 

hiçbiri düzgün değildi

ama seninle olmak bile

onları düzeltirdi 

tıpkı bir ışık oyunu gibi