Nerelere götürüp bıraktığı bilinmez. Benim için ayrı yeri olan bu şarkı armağanımdır.