Akşam çöken zamana birer tedbir 

Günü saymaksa kuyu eşmekle bir 

Her gördüğüme hasret kalan bakışım 

Bir ben bir de benliğimle geri kalmışım. 

Elimin tersine denk gelen sizler 

Bir kadının gülüşüne saklanmış sözler 

Gizli bir sırra matuf oldum da buldum 

Geliyorum diyen bir yolda kayboldum 

Korkmak ya da cesaretin en görkemlisi 

Bir el uzanır ezilene bir gelecek belki. 

Kimi kahraman bekler kimi Mesih. 

Emek bu döşenmez yolu yan yatarak 

Gün ola harman dola haraç değil bu. 

Ağrının en yükseğine bir ağıt değil sonu

Vaktiyle kalan acıya çıksın diye 

Paylaşmak olsun adı yaşamaksa tadı. 

Ben kaldım burada harmanım hediye 

Emeğini bulana bolluk bulmayana yokluk. 

Ne güzel şu eşit yaşamak.