"Yangın düşmüş kor kor,
Yanmış gönlüm yer yer,
Duydum sağdan soldan
Vazgeçmişsin benden..."