Işığın insanların üzerindeki etkisine, içimizdeki karanlığın geceki kadar iyileşebilir, dönüşebilir olduğuna, sinemanın mutluluğuna dair bir film. Sinema sanırım yaşadığımız onca kederin bize hem çok uzak hem yakın olduğunu gösterdiğinden her zaman gidilecek, izlenecek şeyler sunacaktır.