Aluşta esken yeller yüzüme vurdu
Balalıkta ösken evge köz yaşım tüştü