Felaket tellalı dolanıyor üzerimizde 

Aramızdaki mesafeler ölüm kadar ciddi.

Varlığını kanıtlarcasına son kez

Bir ruh üflüyor tanrı yeryüzüne.


Tüm günahlarımız gelişigüzel.

Ayin yapıyor başucumuzda melekler 

Düştüğümüz dünya koca bir girdap

Bana biraz tap ya da terk et beni.


Belki de ruhlarımızı geri istiyor tanrı 

Ayrışıyoruz ikimiz de bu yeryüzünde 

İhtiyaç fazlası duygularımız kirli 

Hesap edemedik bu kibri.


Emrediyor sadece ona tapmamızı,

Üstelik inanmazsak bir de yanmamızı.

Bilinmezlik işine geliyor belli ki 

Bana sorarsan o çok yalnız biri.