Tunç eridi, kalay işlendi

Virane sokaklar bir hınçla titredi

Yakamdaki mütecaviz eli

Hangi düşkün, peşime sürükledi?


Demir dövüldü, gümüş sırlandı

Eski düşmanlar bir bir ortalığa saçıldı

Dost kimdi, kılıcı ah-u zarıma dolandı

Hangi zalim, ölüm fermanımı boynuma taktı?


Bakır yarıldı, altın zülüfe sürüldü

Hicretimin kavmi pul pul döküldü

Sözdü, gündü, hüzündü

Hangi ağyâr, gönlümün ateşini söndürdü?