Bir gün bir köle tacirinin elinde bir köle varmış. Bu kölenin inanışına göre filler kutsalmış. Bir gün sahibi köleye şehirde yapılan festivale özel fil üzerine binip insanları eğlendirmesini emretmiş. Köleye ne kadar bağırıp çağırıp vurduysa köle binmemiş, binmem diye de tutturmuş ve oracıkta katledilmiş. Bir köle kendi “kutsalına” tüy ağırlığındaki bedenini sürmediği halde biz neden bir filden çok daha ağır olan günahlarımızı Tanrı’nın üstüne yükleriz?