Allâme Muhammed İkbal'in Peyâm-ı Maşrık (Şarktan Haber) eserinde bulunan "Allah ile İnsan Arasında Bir Konuşma" adlı şiirinden bir bölümünün besteyle hayat bulmuş hâlidir.

# Bestelenmiş kısım:

"Sen geceyi yarattın, bense çerağ yarattım. Yarattığın topraktan ben de kadeh yarattım.
Issız çöller, kuş uçmaz dağlar, vadiler yarattın. Ben hıyabanlar, güllerle süslenmiş bağ bahçeler yarattım.

Bana iyi bak, ben taştan ayna yapan varlığım. Bana iyi bak, zehirden bal yapan bir varlığım."

# Şiirin tamamı:

Allah:

"Cihanı ben, aynı su ve çamurdan yarattım. Sense ortaya İran, Tatar, Zenci çıkardın.
Ben topraktan saf, hâlis demir halk eylemiştim. Sense kılıç yarattın, ok ve tüfek yarattın.

Çemenin fidanını, yarattığın balta ile kestin ve parçaladın. Ondan, şarkı söyleyen bir kuşa kafes yaptın."

İnsan:

"Sen geceyi yarattın, bense çerağ yarattım. Yarattığın topraktan ben de kadeh yarattım.
Issız çöller, kuş uçmaz dağlar, vadiler yarattın. Ben hıyabanlar, güllerle süslenmiş bağ bahçeler yarattım.

Bana iyi bak, ben taştan ayna yapan varlığım. Bana iyi bak, zehirden bal yapan bir varlığım."

(Şarktan Haber, Muhammed İkbal, Timaş Yayınları, s. 92, Çeviri: Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan)

[Halk etmek: yaratmak, çerağ: kandil; hıyaban: iki tarafı da ağaçlı yol]