Gidelim buralardan, dayanamıyorum...

(Van / 2019)