giderken geride bıraktıklarımız mıydı bize acı veren?