Gitmek arzusu düşünce içine; ne kadar tutabilirsin, ne kadar tutunabilirsin?