“Gömlek Atma” IV
Yılanın yaşam döngüsünün bir parçası olan deri değiştirmek, halk arasında “gömlek atma” olarak tanımlanır. Yenilenmek, sınırlarından kurtulmak ve büyümeye imkan tanımak için derisini atmak zorundadır. Bünyesindeki sağaltıcı gücü ölümün zıttı olarak barındırmasıyla dualist bir yapıya sahiptir. Şayet deri değiştiremezse ölmek dışında bir seçeneği yoktur.