“Gönül ne dalmışsın şu bahr-i game/ Bu gam yakışır mı ibn-i âdeme/ Şâd olmak istersen şâd olam deme/ Bu dâr-ı mihnetde gülen olmadı”