Görünmeden yürümeye çalışmak
Caddelerde gizli gizli bakışmak
Çaktırmadan bu kaosa karışmak, ol/maaaazzz