Grift I, birbirinin içine girerek çözülemeyecek biçimde karışmış olan, iç içe geçmiş olan, çapraşık demektir.