Tutamıyorum günleri,

Bırakıyorum gülleri,

Bakamıyorum kimseye,

Sevemiyorum kimseyi.


Bu dünyanın derdini,

Göremiyorum ferdini,

Gidemiyorum terk edip,

Veremiyorum dersini.


Ve karanlık bi' gece,

Ne bi' dörtlük ne hece,

Belki zaman bilmece,

Belki de hiç yok bile...