"Güneş, daldan dala sıçrayarak yürüyor
Bir neden var mı mutlu olmamam için?"