Yok düşünmek yok yıkılmak 

Kalemimden dökülüyor duygular

Yansıtamadıkların altında kalmak

Aşılamaz yük gelir duygular 

Yok anmak yok özlemek

Yitip giden mazinin ardından 

Doğar yeni bir güneş