Varsay ki koca dünyayı örttük

Tamamına bir tül geçirdik

Günahı bir elma kadar olanı süzdük

İkimizden gayrı kimse kalmadı kalburda 

Kime günahı onca garibin

Sanıyorsun ki tek suçlu biziz

Korkma hala masumiyeti yitirmedik

Ayıldı ademoğlu geç sayılsa da

Anladı yek soydan dirilmedik

İnan bana yine bir sen bir ben kalsak

Şeytan bile gelmez günaha çekmeye

Esamesi okunmaz yediğimiz elmanın

Tanrı huzurunda yenen hakların yanında

...