"Haz" adlı eser dijital ortamda, 1984x1276 boyutlarında oluşturulmuş bir eserdir.