İnsan beşerdi şaştı

Günü kurtarma hesabına harcadı da harcadı

Uzun sürdü sessizlik ama hayırlısı buydu 

Pandora açıldı açılacak

herkesin eline koca bir zarar kalacak

Küçük bir yalandan beslenen koca bir dalga şüphe

Aptal yerine koydu habersiz kumları, kandırdı

Kumlar kurudu sonra, kumlar utandı

İnsan insanı görmedi o anda

Kumluydu suratları

İnsan insanı hiç tanımamış aslında

Kumluymuş yaraları

Cepte kalan son iyi niyet kırıntısı çalıyor

Radyoda hep aynı demode çığırtı

Ebedileşmiş narsist söylemin frekansı

Hep aynı saçma cızırtı 

İnsan insanı nedense tanımadı

İnsan belli ki hiç tanınmamıştı. 

Artık ne Havva tanır Âdem’i, ne Âdem Tanrı'yı

Ne sen beni, ne ben seni...