Tüm çabasıyla

boşluğa doğru savrulur karanlıkta, saatin tik takları

Sadece ilerler ve yokluğu getirmeye yeminli bir köle gibi hiç durmadan çalışır.

Boşuna bu sahte dünyanın hesabı.

Üzüntülerin gerçeği bile sahteyken,

zamanın sadece birkaç rakamdan ibaret yazgısı

ve gereksiz bunca saatin tedirginliği

Çünkü hiçliğin bu zamansız varlığı

ancak gece yarısı yansıtır ölümün

yaşamdaki hatırasını

Ölümü unutmuş insanlar uyurken.