Ialdath "Aslan" Bufelon
Arakand Kataloğu'nun 7. çizimi.
Arakand'da yaygın olan Solios dininin hiyerarşik olarak en üstün mezhebi sayılan Bufelon mezhebinin kurucusu, Carcum Cularoth, yani Hisar-ı Mukaddes'in ilk Üstat'ı olan Burnor Bufelon'un en büyük oğlu Ialdath Bufelon, sayısız kahramanlığıyla meşhurdur. Hisar kurulduktan sonra, Üstat Burnor'un Arakand'ın beş mezhebinin o zamanki şeyhlerini, hisardaki kendi karargahlarına çağırdığında, şüphesiz ki, aralarında kendi oğlu Ialdath da vardı. Ialdath'ın en önemli başarılarından biri; yaklaşan büyük savaşta kendisine yardımcı olması için Ro'dan bir yardım bulmak için çıktığı tek başına yolculukta, dağlardan birindeki ininde bulduğu ve onunla güreşip, kendi bineği ve dostu yaptığı Kara Aslan Lyoroki'yi yenmesidir. Bu yüzden lakabı "Aslan" olmuştur. Daha sonra büyük ve trajik Kan Yağmuru Savaşı'nda, düşmanın komutanlarından biri olan varcul Mormu'yu öldürüp, karanlık büyülerle donatılmış olan ruh çalıcı silahı Kan Kılıcı Dacaron'u ganimet olarak kendisine almıştır. Dacaron, bu lanetli kılıç, Bufelon soyuna nesilden nesile kadim bir mezhep silahı olarak miras kalmıştır. Kılıcın çarpık fısıltıları, Gecekeseri Elibras'tan aşağı kalır değildir. Onun çılgın sözlerine biat eden sahibinin, doyurulamaz bir kana susamışlıkla gözünün döndüğü söylenir. Dacaron'u taşımak ve onun fısıltılarına boyun eğmemek, sarsılmaz bir iman ve çelik gibi bir irade gerektirir.