Spoiler Şeysinden!
Birbirlerini sevip kısa süre içerisinde de evlenme kararı alan Macide ve Ömer'in evlendikten sonra parasal sıkıntılar nedeniyle kısa süre içerisinde boşanmalarını konu alan bir roman. Tabii tek husus para mevzusu da değil. Karakterlerin birbirlerinden farklı olması ortak noktalarının bulunmaması da sebeplerden biri. Romanda bu iki karakterin kendileriyle yaptıkları iç hesaplaşma ve yüzleşme başarılı bir şekilde anlatılmış. Sabahattin Ali bu romanında, toplumsal olayların kişiler üzerinde baskısını etkileyici bir şekilde anlatıyor. İkinci kez okuduğum bu romanda daha farklı duygulara yer açtım. Fark etmediğim veya unuttuğum yerleri tekrar gezip görmek gibi... Tabii ki bu eseri eleştirmek haddime değil. Sadece bende bıraktığı duyguları belirtmek istedim...

Okuyacak herkese keyifli okumalar...

"Herkes ne diyecek? Bu ana kadar herkesten ne gördüm ki... Bana en yakın olanlar dahil olmak üzere, bu herkes dedikleri şey beni üzmekten, hayatımı manasız bir hale sokmaktan başka ne yaptı?"

''İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.''

"Hayır, unuttum diyemem fakat üzerimde bir tesiri kalmamış."

''İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı! Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı.''